Forretningsmodellen udgør rationalet bag den måde, vi som organisation

Tilpasning eller omstilling til nye trends betyder, at vi må undersøge om vores forretningsmodeldesign passer til disse nye trends, eller om der skal foretages ændringer.

Men hvilke faktorer i vores forretningsmodel skal vi tilpasse for f.eks. at blive mere bæredygtig på kort, mellem og lang sigt? Ved at stille dette spørgsmål til hele forretningsmodellen og dens ni byggesten ud fra følgende fire handlinger, vil vi kunne afkode, hvor vi skal sætte ind:

 • Hvad skal vi øge for at blive mere bæredygtig?
 • Hvad skal vi reducere for at blive mere bæredygtig?
 • Hvad skal vi skabe for at blive mere bæredygtig?
 • Hvad skal vi eliminere for at blive mere bæredygtig?

Ved at kortlægge vores nuværende forretningsmodels ni byggesten, jf. modellen overfor, får vi overblik, indsigt og forståelse for, hvordan og i hvilket omfang en omstilling til f.eks. en grøn agenda påvirker vores forretningsmodel. Påvirk- ningen kan f.eks. pege ned i vores ”front end” dvs. ændrede krav til vores værdi- tilbud, vores relationer, salgskanaler og i de kundesegmenter, som vi modtager indtægtsstrømme fra. Tilsvarende vil en omstilling kunne påvirke vores ”back end” af forretningsmodellen dvs. vores nøgleressourcer, nøgleaktiviteter og de nøglepartnere, som vi har indgået samarbejder med.

Når vi øger eller reducerer faktorer i vores forretningsmodel, taler vi om at tilpasse eller trimme eksisterende faktorer. Når vi skaber og eliminer, går vi mere radikalt til værks. Pointen er, at når vi omstiller og forandrer vores forretning til nye agendaer, så kræver det, at vi ser holistisk på vores forretningsmodel, og den omverden vi befinde os i nu og i fremtiden. Ser vi f.eks. ind i en mere bæredygtig omverden med mindre påvirkning af miljøet, må spørgsmålet til os selv være: Hvordan forbereder vi vores forretningsmodel på fremtiden?

Hvilke dele af vores forretningsmodel skal ændres over tid, og hvilken position vil vi indtage i omgivelserne dvs. i marked, i forhold til trends, i konkurrencen og makroforhold. Vi er ikke alene om denne tilpasning, og vi vil opleve konkurrence fra andre aktører, nye teknologier osv. Jo bedre vi lykkes med at tilpasse os løbende, skabe unikke, robuste og bæredygtige forretningsmodeller – jo bedre er vi til at opbygge konkurrencekraft i en global tid med øget kompleksitet og hastighed i forandringer.

Hvorfor fokus på forretningsmodellen?

DIN SUCCES AFHÆNGER AF EN ROBUST OG RESPONSIV FORRETNINGSMODEL

EKSEMPEL

DEN FIREFASEDE HANDLINGSRAMME

 1. Skabe genanvendelseskoncept for produkter og restproduktioner
 2. Skabe online monitoringsløsninger på produkter der giver kunder muligheder for at spare energi
 3. Øge fortælling, dokumentation og værdien af vores bæredygtige værditilbud og forretningsmodel
 4. Øge investering i robotter og algoritmer til optimering heraf produktion for at reducere spild i processer
 5. Reducere anvendelse af fossile brændstoffer i produktion og distribution
 6. Reducere vandforbrug ved indførelse af rensning af vand i produktion
 7. Eliminere brugen af plastemballage
 8. Eliminere samarbejde med ikke bæredygtige samarbejdspartnere

5 GODE RÅD NÅR DU SKAL TILPASSE DIN FORRETNINGSMODEL:

 1. Skab overblik, indsigt og dyb forståelse for din forretningsmodel med dit team, og genbesøg dit formål og vision statement.

 2. Skab fælles overblik over forretningsmodellens omverden, og identificer muligheder, begrænsninger og risici på kort, mellem og lang sigt. Inddrag medarbejdere og eksterne i dit 360° udsyn.

 3. Tag med dit overblik i pkt. 1 og 2 konkret stilling til, hvordan du vil tilpasse din forretning for at fastholde og udvikle en bedre forretning med f.eks. et mere bæredygtig produkt, proces, ressource osv.

 4. Udarbejd en eller flere konkrete prototyper for din tilpassede forretnings- model. Sammenhold din nuværende forretningsmodel med din prototype, og udpeg forandringsinitiativer. Vurder om tilpasningen giver en bedre forretning, bedre værdi for kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og det samfund, som du er en del af.

 5. Valider løbende din forretningsmodel ved at genbesøge forretningsmo- dellen, din indsigt i tendenser, marked, konkurrence og makro. Gør du det hver 90. dag, opnår du en ledelseskultur, der gør din virksomhed tilpas- ningsdygtig.

Husk, at alle strategiske, taktiske og operationelle beslutninger kan relateres til målet om at skabe en bedre forretningsmodel.

STRATEGIsk OVERblik

360°

Vi hjælper strategiske beslutningstagere med bedre forretningsmodel strategier. Vores filosofi er at skabe fælles strategisk indsigt og forbinde den med eksekvering i sprint. Vi er 360° Sprint, og det er sådan vi arbejder.

SPRINT

STRATEGIsk eksekvering

We care about your succes. Please feel free to contact us on mail or phone. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.