Tvilum Landinspektørfirma A/S
+45 23 23 98 03
+45 23 23 98 03
Trusted business advisor

Strategihuset

Strategihuset er en visuel, enkel og effektiv samarbejdsmodel 

Når du samarbejder med 360 Sprint, er du sikker på, at du får adgang til en metodik og et mindset, der sikrer en sammenhæng mellem 360 graders overblik over din forretningsmodel, udvikling af din forretningsmodel og ikke mindst hjælp til eksekvering af forandringer i din forretningsmodel. 

Vores metode 360 Sprint er en samarbejdsmodel, som er bygget op i et strategihus som sikrer en logisk og tansparent sammenhæng i mellem enkle redskaber, som kan anvendes i sammenhæng, enkeltvis og iterativt
 
 • Vores forretningsmodel-design
 • Vores Value Proposition design
 • Vores styrker og svagheder
 • Vores omgivelser og design-rum
 • Vores epicentre for værdiskabelse
 • Vores portefølje af initiativer til bedre forretningsmodeller
 • Vores forretningsmodels finansielle værdiskabelse (historisk, nuværende og fremtidige)
 • Vores forretningsmodel-roadmap og vision
 • Vores 90 dages eksekveringsplan.

Redskaberne skaber tilsammen et visuelt og holistisk mindset og overblik, der gør dig og dit team i stand til at fokusere 100% på at udfordre, innovere, designe, udvikle og realisere retning for en bedre forretningsmodel.  

Afgørende for en vellykket forretningsmodelstrategi er, at processen er forankret i topledelsen af virksomheden, og at din organisation er involveret i processen. Der skal være enighed om vigtigheden og behovet for, at omstille eller forandre forretningsmodellen. Er du i tvivl? Test om dit behov tager udgangspunkt i en brændende ambition eller en brændende platform her.

Hvad er dit udgangspunkt? Test det nu.

Svarede du ja, går du straks til spørgsmål 2. 

En forretningsmodel beskriver rationalet bag, hvordan en organisation skaber, leverer og fastholder værdi.
Din forretningsmodellen kan beskrives ved hjælp af mønstre og sammenhæng mellem følgende ni byggesten;
 
 • Værditilbud (value proposition-design)
 • Kundesegmenter
 • Kunderelationer
 • Kanaler (customer touch points)
 • Indtægtsstrømme
 • Nøgleressourcer
 • Nøgleaktiviteter
 • Nøglepartnere
 • Omkostningsstruktur.
Vores erfaring viser at succesfulde forretningsmodeller har et unikt design. Hvordan ser dit design ud?
Svaret kan både være ja og nej. Hvis du svarer nej, er det formentlig kun et spørgsmål om tid.  

Dynamikken i værdiskabelse er i dette årti ved at ændre sig fundamentalt, og det sætter pres på din, dine kunders og dine konkurrenters forretningsmodel. Hvordan vil følgende dynamikker påvirke din forretningsmodel på kort, mellem og lang sigt? Tænk på, hvordan følgende temaer påvirker dig og din forretningsmodel;
 
 • Ny teknologi, digitalisering, mobile devices, nye materialer, automation, Internet of Things, Industri 4,0 etc. 
 • Ændret kundeadfærd blandt de digitale indfødte
 • Øget uvished og øget hastighed i forandringer
 • Nye værdi-økosystemer, nye rebeller og typer af forretningsmodeller opstår
 • Globalisering skaber nye trusler og muligheder for vækst og værdiskabelse i dit markedssegment.

En af de vanskeligste opgaver, som leder, ejer eller bestyrelser står overfor, er den usikkerhed der er forbundet ved hurtigt at udvikle og forandre forretningsmodellen i takt med, at der opstår muligheder og begrænsninger i forretningsmiljøet. Uvished skaber utryghed og øget stress i organsationer, hvorfor evnen til at skabe overblik, mening og retning er afgørende for positiv trivsel og grobund for nytænkning. 

Presset på traditionelle forretningsmodeller er stigende, og metoder til at innovere nye og eksisterende modeller kræver et nyt mindset, som kan skabe mening og tryghed under uvished og usikkerhed.

Presset kommer måske ikke længere fra dine konkurrenter i branchen, men fra nye dynamikker. Et nyt mindset som kalder på tænkning i mønstre og holistisk overblik for at kunne udtænke, designe og eksekvere nye og stærkere forretningsmodeller på kort og lang sigt. Hvilket mindset er der i din organisation?
Et uklart overblik over din egen forretningsmodel eller andre forretningsmodel-designs reducerer kvaliteten af dine strategiske beslutninger, uanset om du er god til at eksekvere dine beslutninger.  

De fleste ledere mener, at de har overblik deres forretningsmodel. Det er dog vores erfaring fra 100+ kortlægninger af forretningsmodeller med 500+ ledere, at overblikket over forretningsmodellen ofte er uklart, ikke kommunikerbart og ikke dokumentereret. 

Koden til bedre beslutninger er adoption af et nyt mindset, hvor du og dit team ser din virksomhed via forretningsmodellens design i kontekst. I det overblik ser du og din organisation betydningen af forandringstemaer, muligheder, begrænsninger og dermed de strategiske til- og fravalg i et klarere lys.

En undersøgelse af over 1.100 senior executives beslutningsprocesser* viser, at ca 80% topledere i gennemsnit træffer en stor beslutning inden for 90 dage i løbet af et kalenderår. Ifølge undersøgelsen baserer topledere ca. 2/3 af tilliden til deres beslutningsgrundlag på intuition og intern konsultation samt ca. 1/3 på analyser og data. Udfordringen med at skabe gode beslutningsgrundlag er at forene intuition og erfaringer med valide analyser og fakta. Et godt valideret overblik over fx forretningsmodel og forretningsmiljø bidrager markant til øget kvalitet i "big decisions".

(*The Economist, written by PwC; Capitalising on the art & science in decision making, 2014-15)
Svaret er ja. Det er vores erfaringer, ligesom omfattende analyser af succesfulde virksomheder* viser, at de mest succesfulde virksomheder har stærke og agile forretningsmodeller.

Stærke mønstre er kendetegnet ved, at de er vanskelige at kopiere, udkonkurrere og kan modstå pres og risici fra omgivelserne. Agiletet udgør viljen og evnen til hurtigt at tilpasse og omstille forretningsmodellen til at være in-line med markedet, tilpasse sig nye trends, ændringer i konjunktur og konkurrentbilledet.

Uden en stærk og agil forretningsmodel øges risikoen for, at selv succesfulde og stærke virksomheders forretningsmodeller blive outdated og taber konkurrencekraft med en hastighed, som kommer bag på ledelse, ejere og bestyrelse.

(*PwC, Risk in review, Going the distance, April 2016)
Svaret er nej - succes varer ikke evigt.

De seneste års kriser og nedbrud blandt tidligere ellers succesfulde virksomheder i Danmark og udlandet er efter vores opfattelse en konsekvens af, at topledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har fået tilpasset forretningsmodellerne i tide i forhold til ændringer i forretningsmiljøerne, herunder særligt påvirkning af nye trends som digitalisering, ændret kundeadfærd og ændrede forretningssystemer.

Det er vanskeligt at forudsige fremtiden, men du kan som leder i dag ikke klare sig med en ”status quo”-forretningsmodel eller spare dig til en succes. Især manglende vilje og evne til innovation og adoption af nye trends samtidig med stigende global konkurrence fra fx skalérbare digitale forretningsmodeller er en hård cocktail for etablerede ikke-forandringsparate ledere og organisationer.

En international analyse* af 1700+ toplederes fokus på innovation og forventninger til vækst i omsætningen i perioden 2013-2018 viser, at der er en korrelation mellem innovation og forventninger til vækst. Analysen viser, at de 20% mest innovative virksomhederne havde de højeste forventninger til vækst (60%). Samtidig havde de markant højere fokus på innovation af forretningsmodellen end de 20% mindst innovative virksomheder, som havde de laveste vækstrater (20%). Analysen peger på, at innovation af forretningsmodeller må betragtes som en disciplin på lige fod med innovation af produkter og processer for at sikre succes i fremtiden.

(*Kilde: PwC analyse, Break through innovation and Growth 2013)

 
Ja, og i nogle brancher går det meget hurtigt. I dag har temaer som disruption, nye teknologier, digitalisering, Industry 4,0, øget hastighed, uvished, transparens, ændret adfærd hos kunder og tiltagende global konkurrence efterhånden skabt fokus og fundet ind til mange virksomheders bevidsthed, og forandringerne vil påvirke os alle. Spørgsmålet er kun; hvornår?

Særligt inden for information, kommunikation og teknologivirksomheder (ICT) har trends skabt adoption af ændringer, og nye skalerbare forretningsmodeller er opstået. Hastighed i udviklingen inden for mobilt internet, automatisering af viden, Internet of Things, Cloud Technology, Robotter, Energy storage, 3D printning, avancerede materialer etc. spreder sig til traditionelle industrier og værdikæder og ændrer fundamentalt dynamikkerne i værdiskabelse. 

Men hvordan og i hvilket omfang påvirker det konkret din forretningsmodel i din branche på kort og lang sigt? Hvordan griber du det an? Hvilke initiativer skal du og dit team udtænke og eksekvere?

Svaret er: Du bliver som leder nødt til at ændre dit og organisationens mindset omkring udvikling af din fremtidige forretningsmodel.
Hvis du har svaret ja, risikerer du, at du spilder din tid, mens ”Rom brænder ned”. Ensidigt fokus på driftsmodellen og effektivitet i stedet for forretningsmodellen kan vise sig at være en fatal beslutning, fordi trends vil ændre dit forretningsmiljø radikalt.

Men hvordan griber du og dit team udfordringen an i praksis i en travl og driftsfokuseret hverdag? Vores erfaring er, at organisationer - store som små - mangler en enkelt samarbejdsmodel, som involverer forretningsmodellens udvikling på kort og lang sigt. Vi ser, at der mangler enkle og effektive redskaber, der kan skabe fælles overblik og grundlag for design af scenarier for fremtidige forretningsmodeller. Det er præcis her, at samarbejdsmodellen 360◦ sprint® skaber værdi for dig som leder, ejer eller bestyrelsesmedlem. 
 
"Gode resultater kommer af gode beslutninger, som hviler på et godt beslutningsgrundlag”
Kontakt os
Få et uforpligtende og fortroligt møde
Navn:
*
Firma/Organisation:
*
Dit telefon nr.:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere »
360 Sprint - Business Model Strategy | Bag Klostret 17 | 4200 Slagelse | Tlf.: +45 23 23 98 03